• συνεδριο

  • συνεδριο1

17o Ειδικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών (Ε.Ε.Ε.Ε.) και 13η Συνάντηση Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων

 

Το έργο και η προτεινόμενη μεθοδολογία παρουσιάστηκαν στο 17o Ειδικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών (Ε.Ε.Ε.Ε.) και 13η Συνάντηση Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων, με θέμα «Πολυκριτήρια Λήψη Αποφάσεων στον Πρωτογενή και Δευτερογενή Τομέα» που έλαβε χώρα στις Σέρρες, κατά το τριήμερο 4-6 Απριλίου 2019. Ο τίτλος της παρουσίασης ήταν «Διαδικτυακό Εργαλείο για την Ενσωμάτωση της Συμμετοχικής Καινοτομίας στη Διαμόρφωση Χαρτοφυλακίου Πολιτικής».