Στo έργο POLIFOLIO συμμετέχουν οι παρακάτω φορείς οι οποίοι φροντίζουν για την αποτελεσματική περάτωση του.